FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FFRL/FTN

ATL


Redan vid 1954 års utredning som ledde till beslut att bygga FFRL skisserades på att införa ett automatiserat telenät ATL. Det dröjde till mitten av 60-talet innan de första växlarna AKE 129 infördes.

Växlarna som utvecklades av LM Ericsson var av programminnesstyrda med dubblerade processorer och med mekaniska kodväljare.

Försvaret kom under en kort tid att vara en av teleoperatörerna i Europa som med sina 15 växlar hade det största antalet datorstyrda växlar.

Under slutet på 70-talet kompletterades FFRL med ytterligare växlar ETSS som ursprungligen utvecklats för US Army. Den variant som köptes till Sverige var civiliserad och de ruggade komponenterna i de ursprungliga växlarna var ersatta med COTS exvis så var processorerna från DEC PDP 11-35. Swithmatriserna var av halvledartyp det förekom inga reläer som i tidigare generationer av växlar var mycket vanligt.

AKE 129 och ETSS var i drift in på 90-talet då de ersattes av digitala växlar från LM Ericsson AXT 121 som var en variant av Ericssons stora framgångar med AXE växlar.

Nu 2012 pågår ersätting även av dessa växlar och den traditionella telefontrafiken kommer att föras över i FM-IPnät.

Nedan återfinns några bilder av AKE 129 resp ETSS. Lägg märke till den volymminskning som skett mellan dessa generationer av växlar.

Mer om AKE 129 finns att läsa om på AEF:s hemsida enligt länkar nedan:

AKE-129 Försvarets första programminnesstyrda telefonväxel
En historisk tillbakablick av Roland Persson

Utvecklingen av AKE-129 av Lars Lindén


Dokument

Telefonväxel AKE-129 (11 MB) Författare Roland Persson. (F02/21)


Artiklar ur TIFF

Datorstyrd telefonväxel (nr 3/73)

Digital förmedling i försvarets telenät (nr 2/79)

FTN-möte i Växjö (nr 1/94)

Förmedlad datatrafik i FTN - en paketlösning (nr 2/81)

Materieluppföljningsmöte för nätväxlar i försvarets telenät (FTN) (nr 1/92)

Materieluppföljningsmöte FTN (nr 3/96)

Trotjänare avvecklad - ATL-växlarna digitala (nr 1/95)

Utbildning på digital nätförmedlingsväxel Tvx 422 (nr 1/93)

Vakthavande driftledning för FTN (nr 1/95)

Vardagsrationalisera med hjälp av FTN (nr 1/95)


Bilder

ATL/AKE129

AKE-129AKE 129 processorstativ

AKE nätväxlar. AKE 129 processorstativ.

BlockschemaCVA översiktsbild

Blockschema. FÖ/AKE, CVA översiktsbild.

AKE 129 blockschema

AKE 129 blockschema.

 

ATL/ETSS

ETSS, typhonfigurationTelefonväxel GTD-120

ETSS, typhonfiguration.

Stativ + skrivmaskinCCU 0+ ESU utan huv

Telefonväxel ETSS, stativ + skrivmaskin. ETSS, CCU 0+ ESU utan huv.

CCU 0+ ESU

ETSS, CCU 0+ ESU.


Åter startsidan