FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FFRL/FTN

MILPAK


I FTN fanns innan FM IP-nät etablerades redan ett landstäckande, datagrambaserat nät för datakommunikation: MILPAK.

Inga nya abonnenter i FTN ansluts till MILPAK. Nätet kommer att utgå när dagens abonnenter har blivit överförda till FM IP-nät.

Datagram är ett informationsbärande”paket” med en specificerad struktur.

I enlighet med Försvarsmaktens operativa krav är MILPAK ett exklusivt försvarsnät som inte har samtrafik med andra nät.

Den grundläggande bärartjänsten i MILPAK är en förbindelsefri datagramtjänst som använder ett automatiskt vägvalssystem.

MILPAK erbjuder flera bärartjänster enligt X.25, X.28 och UTS4000 samt tillhandahåller gränssnitt och anslutningsprotokoll.

Abonnenterna i FTN erbjuds alla väsentliga tjänster som definieras i CCITT (nuvarande ITU-T) rekommendation X.2 (från år 1984).

MILPAK är uppbyggt kring förmedlingsväxlar som kallas dataförmedlare. Dessa är sammanbundna med 2 Mbit/s trunkförbindelser. Tillsammans bildar dataförmedlare och trunkar ett maskformigt telenät.

Det automatiska vägvalssystemet är konstruerat för att automatiskt kringgå skador och överbelastade områden i nätet. Trafiken styrs automatiskt längs de vägar som ger de kortaste överföringstiderna. Styrningen av MILPAK är distribuerad till alla dataförmedlare i nätet. Skulle nätet, t.ex. på grund av fysisk bekämpning, delas i flera delar kan därför varje sådan del fungera var för sig.

Abonnenterna ansluts till MILPAK via förbindelser som är fast eller förmedlade i ATL.

I MILPAK kan abonnenter som använder olika dataöverföringshastighet och gränssnitt kommunicera med varandra.

 

Dataförmedlare MILPAK (Amnet)

Dataförmedlare MILPAK (Amnet)


Artiklar ur TIFF

Nya MILPAK-noder från AMNET (nr 3/90)

Vardagsrationalisera med hjälp av FTN (nr 1/95)