FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FFRL/FTN

FM IP-nät


FM-IP-nät byggdes som ett landsomfattande routernät med krypterade förbindelser och fysiskt avskilt från resten av Internet utom vid ett fåtal punkter, skyddade med särskilt utformade “brandväggar”.

Säkerhetslösningarna var avsedda att tas fram av ett separat projekt utanför TODAKOM, men för att tillgodose FM-IP-näts behov beslöt man inom TODAKOM att utveckla en särskild brandvägg som kom att kallas för FÄRIST, med egen programvara som kom att säkerhetsgodkännas, driftsättas i stort antal och ligga till grund för fortsatt evolutionär utveckling genom åren.

Färisten återfinns i dag hos flera myndigheter och är porterad till ett stort antal plattformar, bland annat (2012) Android-telefoner för krypterade förbindelser som används av bl a UD.

FM IP-nät är idag (2012) plattformen för allt fler tjänster som överförs från fysiskt separata system till tjänst över IP. ATL är numera en "voice over IP" tjänst över FM IP-nät.

För drift av de nya tjänsterna etablerades Helpdesk för TODAPOST och CAMA vid LSC i Enköping och för FM-IP nät, vid MTK B.

Utrustning för nationell FM IP-nod

Utrustning för nationell FM IP-nod


Artiklar ur TIFF

FM IP-nät driftöverlämnat inom TODAKOM (nr 4/97)

Försvarsmaktens IP-nät (FM IP-nät) (nr 4/96)

Gemensam tid härskar i Försvarsmakten (nr 2/12)