FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Projekt TODAKOM


FilmTODACOMTODACOM IP-nät

TODAKOM (F12/09) och TODAKOM, IP-nät och datakom (F12/09).


Artiklar ur TIFF

CAMA - Ett system för EDI i krig och fred (nr 1/97)

FM/IP (nr 4/96)

Informationsplan för Systemmålsättningen för totalförsvarets datakommunikation (nr 2/93)

Master TODAKOM (nr 2/97)

Projekt TODAKOM lägger grunden för ett gemensamt ledningssystem (nr 4/96)

TODAKAT (nr 1/97)

TODAPOST (nr 4/96)

Underhåll av TODAPOST, CAMA och FM IP-nät (nr 1/97)