FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
SG Brown Mk 1


KursgyroSG Brown Mk 1

Tillverkare SG Brown, England

Har funnits på minfartygen Älvsborg och Visborg, torpedbåt typ Spica och Norrköping och på minsvepare