FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
Sperry Mk 27


KursgyroSperry Mk 27

Tillverkare Sperry, USA

Har funnits på ubåt typ Näcken, minfartyget Carlskrona, minjaktsfartyg typ Landsort, kustkorvett typ Stockholm och Göteborg, signalspaningsfartyget Orion och självgående
minsvep typ SAM