FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen
Sperry Mk 29 mod 3


TröghetsnavigeringssystemSperry Mk 29 mod 3

Tillverkare Sperry, USA

Har funnits på ubåt typ Västergötland.