FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


Samband radio Sändtagare Sändare Mottagare Övriga enheter Ubåt Minröjning Ytattack Amfibiekåren Marin radio HF 2000 Övriga Kustradio 80 Antenner o övrig mtrl VHF/UHF Perioden 1900 - 1938100-årig kustradiostation firad! (Elfsborgsgruppen) 100-årig kustradio firad