Välkommen till FHT Hemsida!

 

FHT


Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation, som har som främsta uppgift, att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer, med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel, som utgått ur försvarsmakten.

Dessutom kan andra processer som genomförts inom totalförsvarstanken beskrivas. Med dokumentation avses insamling och beskrivning av intressanta system och föremål, där prioriteringen läggs på äldre materiel, för att även kunna intervjua personer, som deltagit i anskaffning, användning, underhåll och avveckling.

Det är väsentligt att kunna få med de som var med, när systemem togs fram. Vid dokumentationen skall även beskrivas eventuella civila anknytningar eller bonuseffekter.

De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument.

FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat. Speciellt värdefullt är sådan information som inte kan återfinnas i officiella beskrivningar eller i handlingar som finns i arkiv. Det kan röra sig om personliga upplevelser eller andra händelser knutna till materielen. Inget är ointressant och varje pusselbit är välkommen oavsett hur den levereras.


Använd menyn längst upp för att komma vidare på hemsidan.

Använder du smartphone eller surfplatta, klicka på bilden ovanför "Smartphone/surfplatta".

Startsidan = med denna sida, nås från alla FHT sidor, genom att välja FHT-loggon i övre vänstra hörnet.


Försvarsmaktens bloggar


Senaste nytt


2017-04-05.

Film om LOMOS och LOMOS invigning 1994 finns under Flygvapnet/Luftbevaknings- och Strilcentraler och under Flygvapnet/Film. Filerna laddas ner till datorn.

LOMOS


2017-03-30

Flygvapenmuseum kommer till Stockholm

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 – Hörsalen

Datum och Tid: tisdagen den 11 april kl. 18:00
Arrangörer: Temakvällen arrangeras som ett samarbete

mellan FlygvapenmuseumSvensk flyghistorisk förening och Medströms bokförlag.

FVM kommer till Stockholm


2017-03-10.

En ny sida "A.M.E.S typ 13, 14 och 21" är inlagd under PJ-21.

A.M.E.S typ 14 mobile


2017-02-14.

Armén, Teknik och System
Ny information har tillkommit under knapparna, "System" och "Organisation". En ny knapp "Bilder" har tillkommit under "Samband". Kompletterande information har tillförts under vissa knappar på "Samband". Under organisation finns nu fyra knappar. Ser ni inte dessa knappar och använder Google Chrome, bör ni ta bort webbinformation under "Inställningar", "avancerade inställningar" för att få upp den nya sidan.

Inloggning bilder Fortifikationen Signaltrupperna


2017-01-30.

Nytt dokument "Telefonväxlar inom flygvapnet" är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

Telefonväxlar inom flygvapnet


2017-01-23.

De tidigare FMV-tidningarna, FMVaktuellt, PROTEC och PROTEC REWIND är utlagda under Flygvapnet/Organisation (en bit ner på sidan).

FMV publikationer


2017-01-19.

En engelsk presentation om flygvapnets stril-utveckling finns utlagd under Flygvapnet: Teknik/SensorerTeknik/Databehandling-och presentation/Lbev- och strilcTeknik/System/Stridsledning och luftbevakning, (Välj rubrikraderna) (Bläddra ner till "övriga dokument").

Soc type two


2016-10-28.

En ny sida "Kustspaningsradar PS-23" är inlagd under "System/Sensorer/Radar/Spaningsradar 1"

KSRR PS-23


2016-11-27.

Det har tillförts innehåll i tidigare utlagda sidor om "Marinens Telenät (MTN)" under Marinen,Teknik och System/Samband.

MTN


2016-11-17.

Nytt dokument Kustradio allmänt, Fjärrmanöversystem kort- och långvåg är utlagt under Marinen/Dokument.

Kustradio allmänt


2016-11-16.

Omarbetat dokument, Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938 - 1997 är inlagt under Flygvapnet/Dokument och FMGem/Dokument.

Fjärskriftsystem


2016-11-15.

Dokumentet MTN - En historisk återblick finns nu utlagt under Marinen/Dokument.

MTN


2016-10-29.

Presentation om Lgc Åstorp som Mats Nordström höll på FHT urval FV Höstmöte 2016-10-25, utlagd under Flygvapnet/Teknik och system/Databehandling-och presentation/Luftbev- och StrilC (x2)/Lgc/.

Lgc Åstorp


2016-10-29.

Nytt dokument "Svensk – Norska flygövningar med radarstation PJ-21 och dess personal från Norge på F 9 Säve under 1949" är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

Svensk-Norska flygövningar


2016-10-28.

En ny sida "Radarsignalspaning och varnare" är inlagd under "Marinen/System/Sensorer/Radarsignalspaning"

Radarsignalspaning och varnare


2016-10-07.

Nytt dokument "Samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland" är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

Samarbete inom lbev


2016-07-04

Vill du besöka "Lgc Åstorp". Gå till Flygvapnet/Lgc!! Gå längst ner på sidan!

Lgc Åstorp


2016-07-01

Flygvapnet firade 90 år med högtidlig ceremoni


Läs tidigare "nyheter" genom att klicka på en länk nedan:

FHT FHT Loggo

FMGem FMGem loggo

Armén Armén logo

Marinen marinen loggo

Flygvapnet flygvapnet loggo