Välkommen till FHT Hemsida!

 

FHT

 

God Jul Försvarselektronik från svenska leverantörer Philips i Järfälla Kustradio 80 DATORSYSTEMET I AXT-VÄXLARNA Stril 60 RAS90/TARAS MTN Kustradio allmänt Fjärrskriftsystem och dess centraler Samarbete inom luftbevakningen Svensk – Norska flygövningar


Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation, som har som främsta uppgift, att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer, med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel, som utgått ur försvarsmakten.

Dessutom kan andra processer som genomförts inom totalförsvarstanken beskrivas. Med dokumentation avses insamling och beskrivning av intressanta system och föremål, där prioriteringen läggs på äldre materiel, för att även kunna intervjua personer, som deltagit i anskaffning, användning, underhåll och avveckling.

Det är väsentligt att kunna få med de som var med, när systemem togs fram. Vid dokumentationen skall även beskrivas eventuella civila anknytningar eller bonuseffekter.

De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument.

FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat. Speciellt värdefullt är sådan information som inte kan återfinnas i officiella beskrivningar eller i handlingar som finns i arkiv. Det kan röra sig om personliga upplevelser eller andra händelser knutna till materielen. Inget är ointressant och varje pusselbit är välkommen oavsett hur den levereras.


Använd menyn längst upp för att komma vidare på hemsidan.

Använder du smartphone eller surfplatta, klicka på bilden ovanför "Smartphone/surfplatta".

Startsidan = med denna sida, nås från alla FHT sidor, genom att välja FHT-loggon i övre vänstra hörnet.


Försvarsmaktens bloggar


Senaste nytt


2016-11-27.

Det har tillförts innehåll i tidigare utlagda sidor om "Marinens Telenät (MTN)" under Marinen,Teknik och System/Samband.

MTN


2016-11-17.

Nytt dokument Kustradio allmänt, Fjärrmanöversystem kort- och långvåg är utlagt under Marinen/Dokument.

Kustradio allmänt


2016-11-16.

Omarbetat dokument, Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938 - 1997 är inlagt under Flygvapnet/Dokument och FMGem/Dokument.

Fjärskriftsystem


2016-11-15.

Dokumentet MTN - En historisk återblick finns nu utlagt under Marinen/Dokument.

MTN


2016-10-29.

Presentation om Lgc Åstorp som Mats Nordström höll på FHT urval FV Höstmöte 2016-10-25, utlagd under Flygvapnet/Teknik och system/Databehandling-och presentation/Luftbev- och StrilC (x2)/Lgc/.

Lgc Åstorp


2016-10-29.

Nytt dokument "Svensk – Norska flygövningar med radarstation PJ-21 och dess personal från Norge på F 9 Säve under 1949" är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

Svensk-Norska flygövningar


2016-10-28.

En ny sida "Radarsignalspaning och varnare" är inlagd under "Marinen/System/Sensorer/Radarsignalspaning"

Radarsignalspaning och varnare


2016-10-07.

Nytt dokument "Samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland" är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

Samarbete inom lbev


2016-07-04

Vill du besöka "Lgc Åstorp". Gå till Flygvapnet/Lgc!! Gå längst ner på sidan!

Lgc Åstorp


2016-07-01

Flygvapnet firade 90 år med högtidlig ceremoni


2016-06-20.

Nytt dokument utlagt, RAS90/TARAS. Bakgrund och verksamhet. Dokumentet finns under Flygvapnet/Dokument.

RAS90/TARAS


2016-05-19.

Ny omarbetad version av dokumentet Stril 60 utlagd under Flygvapnet/Dokument. 249 innehållsrika sidor med text och bilder!

Stril 60 version 2


2016-04-29.

Ett Index är inlagt på denna sida i högra kolumnen.


2016-04-19.

Lagt in beskrivning "LEDNINGSTAGARUTRUSTNING, K. M3918-201011 OCH M3918-201012" under Flygvapnet/Teknik/Databehandling- och presentation/Lbev- och stridsledningscentraler/DBU Lfc 1, samt 2 bilder, Sektoralarm/reservlarm/varning och Utrustning sektoralarm och varning..

Ledningstagarutrustning


2016-04-07.

Nytt dokument utlagt, Datorsystemet i AXT-växlarna ligger under Flygvapnet/Dokument.

Datorsystemet i AXT-växlarna


2016-03-12.

Ett nytt dokument Kustradio 80, specifikation, är utlagd under Marinen/Dokument och under Marinen/Samband/Radio/Kustradio 80

Kustradio 80


2016-02-28.

Ett nytt dokument, Philips i Järfälla. Från lokal tillverkare av apparater till systemleverantör på världsarenan, finns under Marinen/Dokument och Flygvapnet/Dokument.

Philips


2016-02-05 - - 06.

Bilder som hamnat "på fel rad" på olika sidor har återställts på förhoppningsvis alla sidor som blivit drabbade.


2016-01-27 - - 28.

Urvalsgrupp FV genomförde ovanstående dagar arkivarbete på TrV och detta föranledde att ett antal nya arkivkartonger blev överlämnade till KrA. Det övervägande arkivarbetet rörde RAS 90/TARAS. Rubriker till det som arkiverats ovanståenda dagar, framgår av "Flygvapnets projektdokument" på flik FMGem/Krigsarkivet, det som är markerat med blått. Resultatet av dagarna blev 22 arkivkartonger.

Trotjänarna inom FHT Göran Kihlström och Arne Larsson hade även rensat lite i sina egna "arkiv", där delar därav hamnade i arkivkartonger. Några "godbitar" från Göran, finns på länkarna nedanför.

Arkivarbete

Fr v John Hübbert, Arne Larsson, Hans-Ove Görtz, Göran Kihlström och bakom kameran Hans Bruno. 27/1 deltog även Christer Thorsson.

Ericssonapparat

Handbok i telefon från 1883

Fördelar och nackdelar med olika sambandmedel

Principen för telefonapparaten

 

 

 

 


2016-01-27.

Dokumentet "Försvarselektronik från svenska leverantörer" är nu utlagt på hemsidan under FMGem och FV dokument. Detta dokument delades ut till deltagarna i samband med FHT 30-årsjubileum 25 september 2014 och finns nu att läsa i digitalform på ovanstående sidor, kapitel för kapitel.

Försvarselektronik från svenska leverantörer


Läs tidigare "nyheter" genom att klicka på en länk nedan:

FHT FHT Loggo

FMGem FMGem loggo

Armén Armén logo

Marinen marinen loggo

Flygvapnet flygvapnet loggo