FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Södertörns flygflottilj (1946-1974) F18


Vakten F 18Vakten F 18Vakten F 18

Vakten F 18

Försvarsbeslutet 1942 förordade att en sjunde jaktflottilj skulle upprättas. Chefen för Flygvapnet föreslog användning av krigsflygfält 40, beläget intill Rikstens gård, 5 km, från Tullinge järnvägsstation.

F18 var operativ 1946 då de första J22 anlände.

F18 var den andra flygflottiljen efter F 9 Säve där man byggde en berghangar. Åren 1947-1949 byggdes den första delen av berghangaren och togs i bruk från 1951 med flygplan J28 Vampire. Den andra delen sprängdes ut under 1950-talet men inreddes aldrig.

Många var de utländska besökare som blev imponerade av direktstart från skyddad högsta beredskap som ofta demonstrerades.

F18 blev det första förbandet som utrustades med J34 Hawker Hunter. Det första flygplanet landade på flottiljen den 27 oktober 1955.

Ombeväpning till J35B påbörjades i juni 1962. J35B blev det sista krigsflygplanet som tillhörde F18.

1974 upphörde flygverksamheten på F18.

Från 1981 till 1985 opererar den s k ”Huvudstadsjakten”, en division J35F1 på F18 under F 1:s och F 16:s ansvar vilka betecknades 3 div. F1 och 1 div. F16

Till de nybildade F18 Södertörnsskolor överförs i samband med F2 nedläggning följande utbildningar:

Avveckling
F18 avvecklades som militärt förband 1986. 

En artikel "F18 Kungl Södertörns Flygflottilj Jaktförband"  publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1966. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F18 vid den tiden.

 Källa: AEF


19 augusti 2016

Fredagen den 19 augusti besöktes F18 i Tullinge.

I likhet med både F2 och F8 så byggs det bostäder och olika verksamheter på de gamla flottiljområdena.

Rivning och nybygge finns beskrivet på F 18 Kamratförenings hemsida.

I Tullinge har exploateringen kommit ganska långt. Likt Hägernäs och Barkaby präglas flera byggnader och verksamheter av historiska inslag från då det var flottiljer.

Minnesceremoni F 18

Minnesceremoni vid F18 i Tullinge.

I Tullinge genomfördes en minnesceremoni vid F18 minnessten strax nedför det gamla kanslihuset som står kvar på högsta punkten i området.

Även här medverkade ett flertal medlemmar från F18 kamratförening och det var särskilt trevligt att se att flera av de boende i det nya området anslöt till ceremonin.

Minnesceremoni F 18

Ordförande i F18 kamratförening Gunnar Persson tillsammans
med Mats Helgesson och fanborg vid minnessten i Tullinge.

F 18 Minnessten

F18 minnessten.

(Visst underlag är hämtat från Flygvapenbloggen)


Bildspel F 18 "Memories from yesterday" (Börje Nilsson, Visby) Bildspel F 18

 

 

 

 

 

 


Strilutbildningsanläggning TAST

Strilutbildningsanläggning TAST som fannns på STRILS.


Artiklar ur FlygvapenNytt

Direkt från F 5 till flygplan 35 (nr 2/64)

F 18:s nya oanTASTliga simulator spar storkovan åt FV (nr 1/74)

Framtiden för F 2, F 8 och F 18 (nr 1/69)

Tack & adjö, Petter Röd (nr 3/85)

--------------------------------------------------------------------------Tullinge omvandling

Hänt vid F 18

Nr 4/63

Rivning och nybyggnation på F 18. (Artiklar från "F 18 Kamraten nr 48 och nr 50.)

Omvandling av F 18 (Bild från F 18 Kamratförening)

 


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 18 (SFF)


Film

Glimtar från Flygvapnet 1952 (YouTube)


Länkar

F18 Kamratförening

Glömda rum


Böcker

Flygande Högvakt F18, Norrbom Gösta

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Riksten & Kungl Södertörns Flygflottilj, Åshage/F18 Kf