FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Stril 60


Stril 60 systemlösning Bas 60 PS-15 Ls Lgc Rrgc/T MSSR PS-860 Rrgc/F Lgc Flygplan Lgc Lgc Radarstation Rgc/F Lfc

Principuppbyggnad av luftförsvarssektor. (Vissa objekt är länkade till "egen sida", för pekaren över objekten och "klicka".)


 

Exempel på luftförsvarssektor

Klicka på bilden för en förstoring!


Strilsystem m/60 var ett, vad man idag kallar, ”system av system” för luftförsvar. Systemet, som i fortsättningen benämns Stril 60, var ett för den tiden unikt ledningssystem för luftstridskrafter. Systemet utgjordes av ett stort antal anläggningar och delsystem infologiskt sammanknutna genom kommunikations- och databehandlingssystem.

Bakgrunden till Stril 60 var den tekniska utvecklingen av flygplan vilken medförde att flyghastigheterna och flyghöjderna ökade och att vapen och sikten gjorde det möjligt att avlossa vapnen på allt längre avstånd från målet.

Den grundläggande idén bakom Stril 60 var att effektivt kunna nyttja luftförsvarsvapnen jaktflyg, luftförsvarsrobot, luftvärn och offensiv telestörning dygnet runt oberoende av väder. Som beslutsunderlag skulle en översiktlig bild av luftläget i nära realtid presenteras för samtliga berörda. Beslut om insats och val av vapen skulle fattas av en chef inom aktuellt geografiskt område (luftförsvarssektor). Stridsledningsorganisationerna för de olika vapnen skulle ha tillgång till information om fienden och de egna resurserna.

Genom ett sammanhållet totalkoncept och användning av ny teknik, som bredbandig överföring av radarinformation och datakommunikation samt digitala kalkylatorer och minnen, kunde nya förmågor uppnås.

Höga militära chefer och politiker gav – mycket baserat på förtroende – unga befattningshavare en unik möjlighet att fatta avgörande beslut.

Samverkansformerna mellan myndigheter och industri var interaktiva och medförde att ny teknik gav nya möjligheter under utvecklingsprocessen. En annan effekt var en omfattande kompetensuppbyggnad hos flera svenska företag och myndigheter.

Läs om Stril 60 i Strilsystem m/60 (13,5 MB) Författare: Örjan Erikson, Bengt Eklöf (F01/16)


Dokument där det finns mer att läsa om Stril 60.

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB) (F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB. C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygbassystem 90 (2 MB) Författare: Jörgen Rystedt. (F02_09)

Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare: Jörgen Rystedt. (F04/05)

Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter. (F20/04)

Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945 (28 MB) Författare: Arne Larsson.
(F13/09)

Flygvapnets signaltjänst (11,5 MB) Författare: Carl-Gustaf Simmons,
(F02/05) Sammanställt av Rolf Hjerter.

Flygvapnets Strilsystem, strilcentraler (12 MB) Författare: Bengt Myhrberg. (F01/06)

Flygvapnets transportabla radiolänkar 1948-2000 (8 MB) (F05/06 ) Författare: Göran Kihlström.

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet
(F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Interfon (1,2 MB) Författare: Bernt Söreskog. (F01/11)

LFC Typ 2 (3,3 MB) Författare: Bengt Myhrberg. (F02/07)

LuLIS historia (1,4 MB) Författare: Åke Nowén och Peder Swenman. (F05/08)

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Radiostation RK 02 (1,8 MB) Författare: Arne Larsson. (F10/07)

Rrgc/F. En viktig komponent i stril M/60 del 1 (2 MB) Författare: Bengt Olofsson. (F02/12)

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

Spaningsradar PS-08/F (11 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F04/04)

Spaningsradar PS-15 ( 4,2 MB) Författare: Karl Gardh. (F06/04)

Spaningsradar PS-65/F (4 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F03/04)

Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem (9 MB) Författare: Arne Larsson. (F22/04)

System Radiosändare RT-02 (10 MB) Författare: Hans-Ove Görtz. (F05/12)

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.

Utvecklingen av flygvapnets telekom-munikationssystem 1990-2005 (1 MB)
(F03/09) Författare: Bernt Söreskog.


Artiklar ur Flygvapennytt

Stridsledaren är nyckelmannen i vårt STRIL 60-system (FV-nytt nr 2/75)


Artiklar ur TIFF

OPUS (nr 2/70)

System kontroll och Systemutprovning (nr 3/70)

Systemutprovning (nr 1/71)

Från Stril 60 till Stril 90 (nr 1/91)


Artikel om Stril 60 (Elektronik nr 3/1962)


Film

Horisont (YouTube)


Böcker

Utdrag ur "Ledning och beslutsfattande, Informationsteknologi till samhällets försvar"

Författare bl. a: Anders Björck, Gert Schyborger, Kjell Mellberg, Owe Wiktorin, Ch ristopher Bengtsson. Gerdt
Stangenberg, Bo Hugemark, Bengt Gustavsson.

Erik Åhman lånade ut boken för detta utdrag. Numera finns boken hos Företagsminnen.
Presenterat utdrag har godkänts för publicering avcopyright innehavaren (Cbristopher Bengtsson)

Artiklarna i boken är författade av framstående representanter inom C3I-området (Command, Control, Communication, Intelligence). Här ett kapitel som handlar om SRT, Stansaab, Datasaab, NobelTech, RGC, LFC, StriC, Ada ...

Anskaffning av C3I-system - En resa med obestämt mål. Författare Christopher Bengtsson.


 

TU-stril Temadag

 

Program och inbjudna gäster (pdf-fil)

Film inspelad med delar från temadagen enligt nedan. (Ca 1 tim 50 min totalt).

Del 1

Inledning, Håkan Larsson

Historik TU Stril, Sven Gustavsson

Början på Våra rötter Stril 50, Stril 60 mm, Gerdt Stangenberg.

Del 2

Fortsättning på Våra rötter Stril 50, Stril 60 mm. Gerdt Stangenberg.

Del 3

Stril 60 mm. Gudmund Rapp


Länkar

Det stora språnget. STRIL 60/RGC (Veteranklubben ALFA)

En resa med obestämt mål (Veteranklubben ALFA)

Göran Mossbergs hemsida om radar

Life-Line Found av Petter Wulff (Kungliga Krigsvetenskapsakademien)

Luftbevakning - Signalspaning - Radar (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

Luftförsvar, STRIL 60 (Bergrum)

Luftförsvarscentral (Wikipedia)

PS-08 (Wikipedia)

Rudolf Blå Ett, starta ost (Kalla krigets historia med Hans J)

Smalbandsöverföring av radarbild (Wikipedia)

Standard Radio & Telefon AB (Wikipedia)

Stridsledning och luftbevakning (Wikipedia)

Stril (F10 Kamratförening)

STRIL 60 (Wikipedia)

Stril 60 (SESAM)

TVAK på Stril 60. Radargruppcentraler (Jaxhagen)