FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo
Telekommunikation


Val av FFRL/FTN Dokumentation Val av ATL Val av multiplexorer Val av transportabel radiolänk Val av digital radiolänk Val av analog radiolänk Val av strömförsörjning Val av master mm Val av byggnader mm Val av FM IP-nät Val av fjärrövervakning FFRL/FTN Val av nätdriftcentral Val av MILPAK Trafiknät Tekniska stödsystem Val av Mobitex Val av kablar Val av förhyrd transmission


MTK är inte valbar ännu.


Dokument som innehåller mer information om FFRL/FTN.

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB) (F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

Flygvapnets transportabla radiolänkar 1948-2000 (8 MB) (F05/06 ) Författare: Göran Kihlström.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.

Utvecklingen av flygvapnets telekommunikationssystem 1990-2005 (1 MB) (F03/09) Författare: Bernt Söreskog.


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Teknikska fronten - Hur fungerar en radiolänk (nr 4/53)


Artiklar ur FlygvapenNytt

Försvarets radiolänknät (nr 5/62)

Utan SAMBAND - ingen ledning, UTAN ledning ..? (nr 4/89)


Artiklar ur TIFF

Artiklar från C-G Simmons

Något om Signaltjänstens utveckling (nr 1/85)

Signalmateriel i det nybildade flygvapnet (nr 2/85)

Flygvapnets signaltjänst börjar ta form (nr 1/86)

Flygvapnets signaltjänst, det viktiga året 1936 (nr 2/86)

Flygvapnets signaltjänst, åren före andra världskriget (nr 3/86)

Flygvapnets signaltjänst under beredskapsperioden 1940-1945 (nr 1/87)

Signaltjänsten vid F19 (nr 2/87)

Signaltjänsten efter krigsslutet (nr 1/88)

Signaltjänsten under 1950-talet-1 (nr 2/88)

Signaltjänsten under 1950-talet-2 (nr 1/89)

Signaltjänsten under 1950-talet-3 (nr 2/89)

Signaltjänsten under 1950-talet-4 (nr 3/89)

Signaltjänsten i flygvapnet från och med 1960-talet (nr 1/90)

Signaltjänsten i flygvapnet på tröskeln till 1990-talet (nr 2/90)

Signaltjänsten i flygvapnet (nr 3/90)

- - - - - - - - - -

ADB för teleförbindelseregistrering (nr 1/72)

FFRL Funktion (nr 1/72)

Vitbrus-mätning för radiolänk (nr 1/74)

Förvaltning av försvarets fasta transmissionsnät (nr 2/75)

Modifiering av reservkraft för försvarets fasta radiolänknät (nr 3/75)

U-länk-75 ny underhållsuppläggning för FFRL (nr 1/77)

FUN-registrering (nr 2/77)

Reparation av länktorn till försvarets fasta radiolänknät (nr 1/87)

Tjänstekvalitet (nr 3/96)

Gemensam tid härskar i Försvarsmakten (nr 2/12)


Film

FTN försvarets TelenätRAL-gruppTODACOMTODACOM IP-nät

Försvarets Telenät (F10/09). RAL-gruppen (F10/09). TODAKOM (F12/09). TODAKOM, IP-nät och datakom (F12/09).


Temat var Telenät och platsen var Växjö

Sambandskurs 1982

Bilden kommer från en samling som ägde rum 1983, där de nya sambandssystemen Miltex, Milfax, Milvox och Milpak, presenterades. Deltagare var Fst, Ast, MS, FS, Milostaber, Sektorstaber, TSB etc.
De nya systemen var alla initierade från en stort upplagd utredning, DataFskr, som genomfördes 1975. Därefter startade tekniska prov, målsättningsarbete, utveckling av försökssystem, fältprov etc.
I data/Fskr -75 ingick även MFC som del komponent vid övergång från Fskr till Miltex.
De nya systemen betydde mycket för förenkling av stabsarbetet på alla nivåer, bl a skapades förutsättningar för att mycket enklare än tidigare, överföra sekretessbelagd info på tal, text och bild.

Så här i efterhand förvånas man av, att vi kunde och tilläts, samla så många till ett infomöte. Jag tror dock att detta var bra, alla som i någon form skulle arbeta med de nya systemen fick nu klart för sig bakgrund och syftet med de nya produkterna. Dessutom fick man klart för sig vem på staber och FMV, som var ansvarig för respektive delar.

Bilden är tagen av Telub på uppdrag av FMV.

Göran Kihlström har bistått med texten ovan och artikeln nedan!

Temat var Telenät och platsen Växjö


Länkar

Civila myndigheters användande av tjänster i Försvarets Telenät (MSB)

FFRL blir försvarsgemensamt (AEF)

FFRL/FTN (AEF)

FTN (Wikipedia)

Samband - Försvarets fasta radiolänknät (Bergrum.se)

Samband - Försvarets Telenät, FTN (Bergrum.se)


Åter startsidan