FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


PS-37

PS-37

PS-37 var en radarstation avsedd för ubåt som anskaffades från England under slutet av 1940-talet.

PS-37 installerades på de gamla ubåtarna Sjöborren och Sjöhästen.

Dokument som innehåller information om PS-37 och PS-38:
Radar på svenska ubåtar. Författare: Nils Gille och Malte Jönson