FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Spaningsradar


PS-38

Antenn PS-38

M3330-038081-0 (PS-38/S MT)

Spanings- och navigeringsradar på ubåt typ Hajen och Draken. (12 st). Byttes 1970-72 ut mot PS 819 på Drakenklassen.

Hajen behöll PS-38 under hela sin livslängd.

PS-38 installerades även på några ubåtar i Sjölejonklassen.

Tekniska prestanda


Frekvensband                 

X-bandet

Pulslängd   

0,7 och 1 ms.

Uteffekt     

50 kW

PRF             

2000 Hz vid 0,7 ms, pulslängd och 700 Hz vid 1 us pulslängd

Antennrotationshastighet                     

22 varv/min.

Antenndiagram:                                  

Skivlobform med lobbredd 37 grader i vertikalplanet och 2 grader i horisontella planet

Allmänt PS-38


Leverantör:

SRA/Marconi

Antal anskaffade stationer:

In i krigsorg:

Beställd 1952

Ut ur krigsorg:

Civil beteckning:           

ESX-3M

PPI PS-38

PPI PS-38

Sändarskåp PS-38

Sändarskåp PS-38

Antenn PS-38

Antenn PS-38

Dokument som innehåller information om PS-38:
Radar på svenska ubåtar. Författare: Nils Gille och Malte Jönson