FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Flygbassystem 90


Historik
Det tidigare bassystemet, Bas 60, bestod av en rullbana med tillhörande flygplanplatser i främre klargöringsområde, förkortat framom, bakre klargöringsområde, bakom, och uppställningsområde, uom.

Avgörande för våra flygförbands uthållighet är bassystemets förmåga att garantera betjäning samt start och landning när baserna utsätts för anfall. Den militärtekniska utvecklingen under 1970-talet och början av 1980-talet innebar att nya vapen och anfallsmetoder förändrade hotbilden.

Den metod som med hänsyn till tillgängliga resurser visade sig ge störst operativ handlingsfrihet bygger på att arvet i bassystemet utvecklas mot ökad spridning av anläggningar och förband i kombination med stor taktisk rörlighet hos basförbanden samt en kvalificerad ledning. Härutöver erfordras vidgad samverkan med bl. a samgrupperade luftvärnsförband och territorialförsvarsförband.

En skyddsfilosofi som grundar sig på stor tillgång på rullbanor, spridning, rörlighet och därtill en anpassad ledning ger önskad handlingsfrihet och goda förutsättningar för att möta hotbilden efter sekelskiftet.

Det nuvarande bassystemet, Bas 90, har en huvudbana och ett antal kortbanor spridda över basområdet. Avsikten med Bas 90 är att försvåra för en angripare att slå ut alla banor i ett anfall.

Alla flygplatser, som kan utnyttjas av våra flygförband, är planerade för användning i krig. Härigenom får en angripare svårt att genom banbekämpning förhindra insatser av våra flygstridskrafter.
Flygplatserna är normalt sammanförda i flygbasgrupper. En flygbasgrupp utgörs av en huvudbas till vilken en eller flera närliggande sidobaser och/eller reservbaser är knutna.

Flygbasgrupp

En utbyggd huvudbas är normalt utformad med en huvudbana och ett antal kortbanor vilket ger ökad uthållighet mot banbekämpning. Kortbanorna har sådan längd och bredd att att de kan utnyttjas av flygplan 37 och 39 samt av vissa transportflygplan.

I anslutning till huvudbanan och på ca 500 m avstånd från kortbanorna finns flygplanplatser för klargöring av flygplan med jaktförsvarsuppgift och för att hålla dessa flygplan i hög/högsta beredskap. För spridning och därmed skydd av flygplanen är en huvudbas också försedd med 16 -24 flygplanplatser som är spridda i terrängen med ett inbördes avstånd av ca 500 m.

Flygplanplatserna är om möjligt belägna i betäckt terräng. På dessa flygplanplatser genomförs i huvudsak klargöring av flygplan med attack-och spaningsuppgifter. Platserna utnyttjas även för service och reparation av flygplan. Vid vissa baser finns berghangar eller bergtunnel som komplement till de spridda flygplanplatserna.

Vid huvudbasen finns en bascentral (BasC) och en kommandocentral (KC), som båda är fortifikatoriskt skyddade anläggningar.

Huvudbas Bas 90 principer

Stora olikheter råder mellan de olika huvudbaserna beroende på utbyggnadsläget till Bas 90­standard. Vid icke utbyggda baser saknas kortbanor och BasC. Spridda flygplanplatser finns däremot i före detta bakom och uom. Telesystemet på icke utbyggda baser är av enklare typ.

En sidobas är en flygplats som efter tillförsel av basförband kan betjäna stridsflygplan. Sidobaser är t ex stora civila flygplatser och flottiljflygplatser som inte utnyttjas som huvudbaser.

En reservbas är en flygplats som efter tillförsel av basförband och utbyggnad av basanordningar kan betjäna stridsflygplan. Exempel på reservbaser är civila flygplatser, friliggande kortbanor och smalbanor. En friliggande kortbana är belägen utanför flygbasområdet eller saknar anslutning till huvudbana.
Förutom uttrycken huvudbas, sidobas och reservbas används följande uttryck:

  • 0-bas, ordinarie bas, som är en flygbas vid vilken klargöring, service och reparation av angiven flygplantyp kan utföras, t ex 0-bas JAS 39.
  • T-bas, tillfällig bas, som är en flygbas vid vilken klargöring av angiven flygplantyp kan utföras, t ex T-bas JA 37.

LUF - LedningsUtrustning Flygplanplats

LUF


Artiklar ur FlygvapenNytt

BAS 90, Flygvapnets nya bassystem (nr 5/81) fv_nytt_5_81_forsat

BAS 90, Den nya klargöringsorganisationen (nr 5/81)

BAS 90, Nya markförsvarsorganisationen (nr 1/82)

FMÖ del 1 1982 (nr 2/82)

FMÖ del 2 1982 (nr 4/82)

FMÖ-83, Ostkust (nr 4/83)

FMÖ-85 Västgräns (nr 2/85)

Flygåret 1984-1985, verksamhetsberättelse (nr 4/85)

Människan i Bas 90 (nr 3/86)

Flygvapnet inför försvarsbeslutet 1987 (nr 4-5/86)

Försvarsmaktsövningen "Väst -86" (nr 1/87)

Verksamhetsberättelse Flygåret 1985-86 (nr 1/87)

FV i den första totalförsvarsövningen, TFÖ 87 (nr 1/88)

FU 88. Hur påverkas FV? (nr 5/88)

Flygvapnet i ÖB:s programplan 89-92 (nr 1/89)

FV:s årsredovisning 1987/88 (nr 1/89)

Samövning FOCUS -89 (nr 4/89)

Utan SAMBAND - ingen ledning, UTAN ledning ..? (nr 4/89)

Flygvapnet i ÖB.s framtidsrapport FM 90 (nr 5/89)

Sydfront -89 (nr 5/89)

FV:s årsredovisning 88/89 (nr 1/90)

Flygvapnet i "ÖB 91" (3/90)

FV:s årsredovisning (nr 1/91)

CFV särskilda yttrande över ÖB 92 (nr 3/91)

FMÖ-91, Nordanvind (nr 3/91)

FV i "ÖB 92", Flottiljavvecklingar och friställningar att vänta (nr 3/91)

Flygvapnet i obalans - får låg krigsduglighet (nr 4/91)

Flygvapnet inför 1992 års försvarsbeslut (nr 5/91)

Flygvapnet i regeringens försvarsproposition (nr 1/92)

Flygvapnets årsredovisning 1990/91 (nr 1/92)

Flygvapnet i 1992 års försvarsbeslut (nr 2/92)

Samverkan-92, största flygövningen på länge (nr 2/92)

Flygvapnets årsredovisning (nr 4/92)

Flygvapnets årsredovisning 1992/93 (nr 1/94)

Försvarsmaktsövning FMÖ 93, ORKAN (nr 1/94)

Herculesstart från landsväg (nr 1/94)

BAS 90 - tioåring på väg att bli stor (nr 2/94)

Programplan för försvaret fram till år 2000 (nr 4/94)

Försvarets årsredovisning (nr 5/94)

Inför totalförsvarsbeslutet 1996 (nr 3/95)

Projekt underhåll 2000 (nr 2/96)

Gripen på vägbas (nr 4/96)

Projekt flygbassystem 2000 (nr 3/98)

Flygbasbataljon 04 - vår nya flygbasorganisation (nr 2/00)

Tält för service i fält (nr 2/02)

Inför försvarsbeslutet 2004 (nr 4/02)

F 21-basjägare först på Pristinas gator (nr 1/03)

Inför försvarsbeslutet 2004 (nr 2/03)


Artiklar ur TIFF

Spelanläggning för 3 miljoner kr - är den lönsam? (nr 1/77)

Telefonutrustning klargörning (nr 1/81)

Kommandocentral, handhavandeföreskrift (nr 2/85)

Flygvapnets utbildningsanläggning, Bas 90 (nr 1/92)

Flygbasbataljon 04 (nr 1/02)


Lite nostalgi

Visa till Håkan Halén (som förtvivlat försökt lära oss handha en AXT10102).


Länkar

F.d Kjula flygbas "Fält 56" (dbfoto.se)


Bas 90 Flygvapnets nya bassystem, 1986 (YouTube)